Consultancy

Logo afb 2Business Charts


LOGUNIQ helpt bij het van toetsen van de actualiteit van logistieke processen en infrastructuur.

Omdat zowel bedrijfsstrategie als producten en afzetmarkten aan verandering onderhevig zijn, is het goed om hier regelmatig even bij stil te staan. Is de capaciteit voldoende voor de geplande groeiscenario’s? Passen de opslag- en order verzamel methode nog bij de veranderende orderstructuur? LOGUNIQ zoekt samen met u naar antwoorden op dergelijke vragen doormiddel van bijvoorbeeld een quickscan of een haalbaarheidsonderzoek.

Ook als het gaat om de vraag de logistiek al of niet uit te besteden, is LOGUNIQ in staat om bijvoorbeeld uw processen in kaart te brengen en scenario’s te vergelijken.