Engineering

iStock_000034828176Medium


LOGUNIQ biedt u objectieve ondersteuning bij het doorlopen van een gestructureerd ontwerpproces. Met een frisse en ook wel kritische blik op processen en een onafhankelijk zicht op de technische mogelijkheden in de markt, kan LOGUNIQ u hierin professioneel begeleiden.

Wij analyseren processen en materiaalstromen en geven die overzichtelijk weer in stroomdiagrammen. Door de fysieke stromen logisch te ordenen, kunnen lay-out scenario’s geëvalueerd worden.

Is de benodigde capaciteit gedefinieerd, dan onderzoeken we mogelijke technische oplossingen en maken productiviteiten en investeringen vergelijkbaar.
Met een gedetailleerde beschrijving van het procesconcept bieden we u de blauwdruk voor de implementatie. Logo afb 2